Rotterdam Consulting Group B.V.
Algemeen

Rotterdam Consulting Group B.V. (RCG) is een zelfstandig en internationaal opererend organisatie adviesbureau, actief in diverse branches en met diverse specialiteiten. Onze dienstverlening richt zich voornamelijk op veiligheid, kwaliteit en milieu.

Netwerk

Dankzij een uitgebreid netwerk van deskundigen alsmede de aanwezige expertise, is RCG in staat organisaties op een breed vlak te adviseren. Van beleidsvormende ondersteuning tot implementatie en uitvoering.

Samenwerking

Centraal in de dienstverlening staat het bereiken van duurzaam succes, het tot stand brengen van samenwerking, het pragmatisch doorvoeren van oplossingen alsmede het creëren van een meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Bij onze dienstverlening gaan wij er van uit dat u zich als ondernemer bezig kunt houden met daadwerkelijk ondernemen en niet met allerhande randverschijnselen wordt geconfronteerd. Veelal is wet- en regelgeving ook dusdanig specifiek en gecompliceerd dat specialisme onontkoombaar is Door jarenlange ervaring, bent u ook op internationaal niveau van een juiste projectaanpak en –methode verzekerd. Voorbeelden hiervan zijn landspecifieke wet- en regelgeving en cultuur.

Onze opdrachtgevers

Onze klanten bevinden zich zowel in de profit als de non-profit sector. Onze opdrachtgevers zijn zowel profit als non-profit organisaties en bevinden zich binnen een breed scala aan branches waaronder (rail)infra, bouw, chemie en (petro)chemie.

Referenties